400 konstverk utlottade

Dragning i 2015 års konstlotteri och årsmöte hölls i Kristinehamn 23-24 januari 2016.
400 konstverk till ett sammanlagt värde av nästan en miljon kronor lottades ut.
I årsskriften, som skickas ut i februari, presenteras konstverken och vinnarna.
Vinsterna skickas ut under februari och mars.