Medlemsavgift för 2020

2020 är medlemsavgiften 330 kr. Du som inte har autogiro betalar enklast avgiften med Swish, nummer 123 640 95 51, eller plusgiro, nummer 270522-6. Ange namn och personnummer, 6 siffror (ÅÅMMDD).