Utskick av årets vinster

På grund av det rådande läget med spridning av Corona-viruset och de rekommendationer och beslut som myndigheterna utfärdat har styrelsen i JFF Konst beslutat att avvakta med distributionen av vinsterna.
Eftersom äldre människor och riskgrupper ska undvika kontakter och all distribution sker via Postnords utlämningsställen vill vi inte onödigtvis exponera våra medlemmar. Vi befarar dessutom att många försändelser kommer att returneras, vilket isåfall innebär att vi kommer att få kraftigt ökade kostnader för distributionen.
Vi hoppas att alla vinnare har förståelse för det beslut vi fattat. Vi återkommer när vi vet mer.