Vårglad konstdragning och årsmöte

Du är varmt välkommen att delta vid konstdragning och årsmöte i JFF Konst

Tid: Lördag 8 maj kl 11-12
Plats: Direktsändning via Zoom
Anmäl dig senast 23 april till jffkonst@gmail.com
Årsmöteshandlingar och Zoomlänk (inkl instruktioner) sänds till dig med e-post.

Konstdragningen genomförs i år utomhus på ett coronasäkert sätt. Du som vill delta under dragningen kan göra det via direktsändning på Zoom. Dragningen genomförs direkt efter årsmötet.
Årsskriften med en förteckning över alla konstinköp 2020 samt alla vinnare, skickas ut i början av juni. Utskick av vinsterna görs i augusti. Vi reserverar oss för ändringar pga coronasituationen.
För JFF Konst styrelse
Öyvind Söby, ordförande