2020 års dragning i konstlotteriet

genomfördes digitalt i samband med årsmötet 8 maj. 440 vinster fördelades över hela landet. Första vinsten av årets konstnär, Kristina Thun, gick till Uddevalla.
Vinnarna presenteras i årsskriften som postas i juni. Vinsterna skickas ut i augusti. Grattis till alla vinnare!