Donation och vinstdragning

Välkomna till utställning och vinstdragning i 2021 års konstlotteri.
Vi kommer även att överlämna en donation av arkivexemplar från våra storutgåvor till Kristinehamns kommun.

Tid:
Lördagen den 7 maj 2022 kl. 12.00 – 16.30
Donationen överlämnas kl. 12.30
Dragningen är kl. 13.30
Plats:
Bildarkivets lokal, Wahlundsgården, Västerlånggatan 22, Kristinehamn