Våra dokument

 Åke Johansson/Vad hände med Ethel Merrit 1

Våra dokument

Den här sajten är främst en servicesida för våra medlemmar. Här kommer vi steg för steg att lägga ut föreningens centrala dokument. Föreningens funktionärer kan dessutom skriva ut sina reseräkningar här.

Stadgar för Järnvägarnas Fritidsförbunds Konstförening

JFF Konst styrelse förslag till nya stadgar
(presenterat vid årsmötet 2010)

Årsmöte JFF Konst 2009

Årsmöte JFF Konst 2010

Årsmöte JFF Konst 2011

Årsmöte JFF Konst 2012

Årsmöte JFF Konst 2013

Reseräkning JFF Konst

Glöm inte att ändra din adress!
Medlem som ändrat adress, meddela din nya adress till Fritidsförbundets kansli, 08-514 832 77 eller maila till vår kassör Håkan Fredriksson på hakan.siljeholm@gmail.com .

Du som betalar in medlemsavgiften via postgiro
– enklast och snabbast är att du själv gör inbetalningen varje nyår till Pg 270522-6, ange namn+adress+medlemsavgift+datum. Kom ihåg att inbetald medlemsavgift är ett krav för att du ska delta i utlottningen av konst!