Adressändring eller uppsägning

Stefania A Sir: Barndomsminne

Stefania A Sir: Barndomsminne

Adressändring eller uppsägning

Du som har ändrat bostadsadress eller vill utträda ur JFF Konst, meddela detta till kassör Håkan Fredriksson, hakan.siljeholm@gmail.com

Tack!