Pressinfo

Pressinformation från JFF Konst
 ______________________________________________ 
För närvarande finns inga pressmeddelanden.

Kontaktpersoner:
Öyvind Söby, ordf JFF Konst, 070-762 38 20
Ingrid Jarnryd, styrelseledamot och redaktör JFF Konst, 070-939 34 73

 

 

 

 

 

 

 

.