Donation och vinstdragning

Välkomna till utställning och vinstdragning i 2021 års konstlotteri. Vi kommer även att överlämna en donation av arkivexemplar från våra storutgåvor till Kristinehamns kommun. Tid: Lördagen den 7 maj 2022 kl. 12.00 – 16.30 Donationen överlämnas kl. 12.30 Dragningen är kl. 13.30 Plats: Bildarkivets lokal, Wahlundsgården, Västerlånggatan 22, Kristinehamn

Årsmöte 2022

Årsmöte för JFF Konst hålls söndagen den 8 maj 2022, kl. 11.00-12.00 Plats: Park Hotell, Floragatan 2, Kristinehamn. Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Varmt välkomna!

2020 års dragning i konstlotteriet

genomfördes digitalt i samband med årsmötet 8 maj. 440 vinster fördelades över hela landet. Första vinsten av årets konstnär, Kristina Thun, gick till Uddevalla. Vinnarna presenteras i årsskriften som postas i juni. Vinsterna skickas ut i augusti. Grattis till alla vinnare!

Vårglad konstdragning och årsmöte

Du är varmt välkommen att delta vid konstdragning och årsmöte i JFF Konst Tid: Lördag 8 maj kl 11-12 Plats: Direktsändning via Zoom Anmäl dig senast 23 april till jffkonst@gmail.com Årsmöteshandlingar och Zoomlänk (inkl instruktioner) sänds till dig med e-post. Konstdragningen genomförs i år utomhus på ett coronasäkert sätt. Du som vill delta under dragningen kan Läs mer…

Årsmöte och vinstdragning framflyttade

I samband med restriktionerna pga den ökade smittspridningen, har JFF Konst tvingats flytta fram utställning, vinstdragning och årsmöte 2021. Allt var planerat till januari 2021, men måste nu senareläggas några månader fram i tiden. Mötet i Kristinehamn den 16 januari 2021 är därmed inställt. Årsmöte och dragning i konstlotteriet kommer att ske digitalt. Det fordras Läs mer…