Adressändring eller uppsägning

Stefania A Sir: Barndomsminne

Stefania A Sir: Barndomsminne

Adressändring eller uppsägning

Du som har ändrat mailadress eller vill utträda ur JFF Konst, meddela detta till kassör Björn Andersson eller jffkonst@gmail.com

Tack!