Om konstlotteriet

Hur går konstlotteriet till?

Under alla år som JFF Konst funnits har dragning av vinnare genomförts offentligt och manuellt, och 2021 digitalt. Den spännande dragningen brukar ta uppemot två timmar.
En lista över alla medlemmar som har betalat sin avgift för året är underlag för lotter med namn och adress. Lotterna läggs i en tunna och blandas väl.
Under uppsikt av JFF:s kontrollant dras för hand årets vinnare ur tunnan. En tredjedel av samtliga medlemmar dras.

Vinnarlistan införs i årsskriften. I årsskriften avbildas samtliga vinster i nummerordning. Där kan alla se vilken medlem som vunnit vad.

Årsskriften och vinsterna sänds ut i februari/mars. Årsskriften ger alla medlemmar en möjlighet att ta del av och lära sig mer om årets inköpta konstverk, oavsett om man fått del av vinsterna eller får hoppas på bättre lycka nästa år!

Föreningens lager av grafisk konst
JFF Konst har ett lager av grafisk konst, som år 2023 uppgår till ungefär 200 exemplar. Dessa konstverk utgörs bland annat av verk efter de årligt utlottade storutgåvorna – och av verk som föreningen fått tillgång till genom förmånliga förhandlingar. Den grafiska konsten i föreningens lager utbjuds till försäljning med 20% rabatt för medlemmar. Konsten används som premie i tävlingar och vid medlemsvärvning och de läggs till de årliga konstinköpen så att ambitionen att minst var tredje medlem ska vinna, kan stå fast.
Du som vill köpa grafisk konst från lagret, finner bilder på konstverken, priser och övriga instruktioner i den senaste årsskriften som du hittar under fliken, Om JFF Konst och ”Årsskriften”.
Välkommen till föreningens lilla konstbutik!