GDPR

GDPR och personlig information

All personlig information som du som befintlig eller ny medlem lämnar till JFF Konst, innebär att du är införstådd med och samtycker till att JFF Konst hanterar och lagrar dessa uppgifter så länge medlemskapet är aktivt. Uppgifterna hanteras säkert och delas inte med andra än våra betrodda samarbetspartners för utskick av årsskrift, betalningsavisering, lotterivinster och enstaka informationsbrev via e-post.

 

 

 

 

_S_______________

_______________________________________________________________________________________________________________

Lämna ett svar