Historia

 

 

JFF Konst – din vän i konstvärlden under fyra årtionden!

Vad är JFF Konst? Här följer några glimtar ur föreningens historia.

Konst ska utmana!
Sen kväll, duggregn, den 5 december 2008 i Kristinehamn, Värmland. Hängningen av årets konst med 36 original, 55 konstverk ur lagret samt fyra varianter av de 420 exemplaren av storupplagorna av Åke Johansson och Björn Wessman, var klar. Om några timmar skulle konsten lottas ut och sändas till medlemmar över hela landet.

Samtalen fortsatte bland de samlade funktionärerna, ju senare timmarna led desto ivrigare var synpunkterna. Vad händer när konstverket anländer till vinnaren? Tillåter mottagaren konsten att tala till sig, att bli berörd, att ifrågasätta sin egen smak?

– Jag skulle önska att den som blir arg ändå hänger upp konstverket och ser vad som händer! sa inköpskommitténs ordförande Harry Lennartsson. God konst kräver mycket av betraktaren! Reagera! Var inte neutral! Lev! Låt dig drabbas!

Start 1965
Detta har varit JFF Konst verksamhetsidé från första början: Att väcka, utbreda, underhålla och fördjupa intresset för samtida konst bland medlemmarna. Att möjliggöra oväntade möten där vi tillåter konsten att påverka oss. Att öppna för den glädje och inspiration som konsten kan förmedla. Helt enkelt, att göra kvalitetskonst tillgänglig för alla!

I den första styrelsen medverkade bland andra Karl-Axel Bladh, Alf Josefsson, Lars-Ingvar Sörenson, Olle Olsson och Erik Ström. Ordförande var Kurt Lindberg. Detta år utlottades 19 konstverk bland drygt 4000 medlemmarna.

I framkanten av det etablerade
Redan från starten ställdes höga krav vid inköp av konst till det årliga lotteriet. Konstinköpen debatterades livligt. Tack vare idén att köpa in större, kompletta serier av olika typer av grafisk konst, kunde allt fler medlemmar få hem egna verk. Konstnärsnamn som Paul Mansouroff, Francisco Toledo, John Christoforou, Bengt Lindström, Ulf Trotzig och Torsten Fridh bidrog till hög kvalitet och föreningen samarbetade bland annat med Galeri Noll och det parisbaserade Galerie Daniel Gervis. Inriktningen kom snart att utvecklas mot en prioritering av konstnärer verksamma på den svenska konstmarknaden.

Ökande medlemsantal
1972 kom listan över konstvinster att ersättas med årsskriften, som snabbt blev en central angelägenhet i föreningens verksamhet. Redaktör var Erik Ström (till och med 1981). Antalet medlemmar ökade stadigt och 1980 hade föreningen 8400 medlemmar. I årsdragningen utlottades 1000 konstverk. Med en stark medlemsbas och stor kunnighet i styrelse och bland funktionärer fortsatte inköpen av verk av konstnärer som Ola Billgren, Örjan Wikström, Channa Bankier och John-Erik Franzén. Det var också viktigt för föreningen att fånga olika uttryck vid sidan av målad och grafisk bildkonst, exempelvis genom skulpturer, collage och textil konst.

Årsskrift och medlemsvärvning
Årsskriften har under årens lopp speglat konstens utveckling utifrån ett mottagarperspektiv. Exempel är utförliga konstnärspresentationer och även av konsthistoriska milstolpar, t ex av COBRA-gruppen och Halmstadgruppen.

Parallellt med arbetet för att hålla föreningens verksamhet på hög nivå, pågår ständigt på nytt kampanjer för att värva medlemmar.

Vinstvärde med rekord
1995 var det sammanlagda årsvinstvärdet på två miljoner kronor. Vinst nummer ett var Tom Krestensens akvarell ”Utsikt Västerhavet” värderad till 18 000 kronor. År 2000 tillträdde konstföreningens nuvarande ordförande Willy Persson, fd ordförande och intendent i järnvägarnas fritidsförbund.

Framtidens utmaningar
Trots förändringar i järnvägsbranschen och minskat stöd från järnvägsföretagen, ser föreningen ändå ljust mot framtiden. Nya strukturer skapar nya möjligheter. Vi i järnvägsbranschen får bredda vårt synsätt. Det ger också en chans till nytänkande.

Anställningen inom järnvägen har historiskt sett erbjudit  inte enbart yrkesmässig utveckling utan även kamratskap och personlig utveckling på fritiden. Arbetslivet förändras ständigt men de grundläggande värden som JFF Konst står för är tidlösa. Föreningen verkar därför för att anpassa sig efter nya förutsättningar, att förändras och att moderniseras, för att upplevas som attraktiv och tidsenlig. Eller, med andra ord, ung och alltid på hugget!

Läs mer!
Du som vill veta mer om JFF Konst historia, läs Rune Larssons historiska tillbakablick i samband med föreningens 40-årsjubileum. Publicerat i årsskriften 2004 sidan 15 och 2005 sidan15.

Länk till årskrifterna i pdf-format